martes, 28 de marzo de 2017

Energía, llum i so.


Les energies no  renovables <ul><li>Les energies no renovables són les energies que es troben a la Terra en quantitat limi...
<ul><li>És un combustible fòssil, és un producte de la descomposició de restes vegetals enterrades fa milions d’anys. </li...

PETROLI <ul><li>És el resultat d’un procés que ha tingut lloc en restes animals i vegetals enterrades per grans capes de s...

GAS NATURAL <ul><li>És una mescla de gasos composta per metà, CH 4 , i altres hidrocarburs. </li></ul><ul><li>Es troba emm...

Les energies  renovables <ul><li>Les energies renovables són aquelles que es troben en quantitat ilimitada i, per tant, no...

ENERGIA HIDRÀULICA <ul><li>L’aigua retinguda en embassaments o pantans a gran altura té energia potencial gravitatòria, qu...

ENERGIA SOLAR <ul><li>La tecnologia actual permet la utilització de l'energia solar mitjançant dos procediments:  </li></u...

ENERGIA EÒLICA <ul><li>L’eòlica és l'energia obtinguda del vent, és a dir, l'energia cinètica generada per l'efecte dels c...

ENERGIA GEOTÈRMICA <ul><li>És l’energia que pot obtenir-se mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra...http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1229340932551_312949660_9606/Energies.cmap?rid=1229340932551_312949660_9606&partName=htmljpegAVANTATGES   <ul><li>Són energies netes, no contaminen. </li></ul><ul><li>Es restitueixen gratuïtament. </li></ul><ul><li>...

https://image.slidesharecdn.com/fontsdenergia-150122140641-conversion-gate02/95/fonts-denergia-12-638.jpg?cb=1421957257

https://alertaciclista.files.wordpress.com/2016/03/consumo-de-energia-final-espac3b1a-2014.jpg?w=600&h=395

Energia química  Energia química: Es produeix en canvis químics com és el cas de la combustió dels materials que es  poden...La fissió nuclear és el procés mitjançant el qual un nucli atòmic pesat es divideix en dos o més nuclis lleugers i altres ...

<ul><li>AVANTATGES </li></ul><ul><li>DESAVANTATGES </li></ul><ul><li>Centrals  energètiques que són normalment  modernes, ...És l’energia alliberada en forma de calor.És molt contaminant. Energia Calorífica

L’ENERGIA ELÈCTRICA: Depèn de la càrrega elèctrica dels cossos i es transmet per la xarxa de distribució d’electricitat .P...

És l’energia alliberada en forma de calor.És molt contaminant. Energia Calorífica

Transformació de l’energia tèrmica d’un combustible en energia elèctrica.

<ul><li>L' energia cinètica  (de símbol Ec), és l'energia que conté un cos, pel fet d'estar en moviment. L'energia cinètic...

http://cursa.ihmc.us/rid=1236084359640_1592127966_11621/Tipus%20d%27energia.cmap?rid=1236084359640_1592127966_11621&partName=htmljpeg


http://1.bp.blogspot.com/-G9iT8zmIFO8/UuhV0rwAAKI/AAAAAAAAAAQ/4hsAn3NDJrI/s1600/tipus+de+centrals.jpg

Resultado de imagen de propietats de l'energia 
Resultado de imagen de propiedades de la energia 
LA LLUM

https://image.slidesharecdn.com/ccnn2esocat012-150114164428-conversion-gate01/95/final-7-638.jpg?cb=1421275597

https://image.slidesharecdn.com/presentaciexpe-150603211346-lva1-app6891/95/propietats-de-la-llum-21-638.jpg?cb=1433366181

4. PROPIETATS DE LA LLUM
LA REFLEXIÓ
LA REFRACCIÓ
 La reflexió de la llum, és quan la llum va sobre un
objecte i REBOTA.

La refracció és el canvi de direcció que
experimenta la llum quan passa d’un medi a un
altre ( de l’aire a l’aigua).

LA LLUM BLANCA; la llum del sol que
percebem com a blanca, està formada en
realitat per diferents colors.
La llum blanca e...ELS COLORS DELS OBJECTES
 Si la llum del sol és blanca, per què els
objectes que il·lumina són diferents?
 Quan la llum ...

EXPERIÈNCIA 2
 LA LLUM ES REFRACTA
 MATERIAL: un got amb aigua, un llapis i un regle.
 PROCÉS; posar dins d’un got amb ...EL SO
1. QUÈ ÉS?
 És l’efecte produït pels cossos quan vibren, el percebem
pel sentit de l’oïda.
 http://ca.wikipedia.or...

Vídeo de como se produce la electricidad para niños
L’ELECTRICITAT I EL MAGNETISME

No hay comentarios:

Publicar un comentario