jueves, 6 de octubre de 2016

El Clima.

Resultado de imagen de climas en españahttps://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/01/hidrografc3ada-y-climas-de-europa1.jpg

El canvi climàtic.Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria
Es denomina canvi climàtic a la variació global del clima de la Terra. 
Tals canvis es produeixen a diverses escales de temps i sobre tots els paràmetres climàtics: temperatura, precipitacions, vents, nuvolositat. Aquest canvis són deguts a causes naturals i, en els últims segles, també a l'impacte causat per les activitats humanes.

 Al llarg de la història de la Terra s’han produït diversos canvis climàtics de forma natural (eres glacials,...), però en els últims segles ha estat l’activitat humana la que ha provocat una alteració en el clima, produïda per l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle. Una part de l’energia que prové del Sol passa a través de l’atmosfera i escalfa la Terra, la superfície de la qual desprèn calor cap a l’exterior. Però tota aquesta calor no es perd cap a l’espai, una part queda dins l’atmosfera, ja que hi ha una sèrie de gasos que l’absorbeixen. Això fa que la Terra tingui la temperatura adequada per a què hi hagi vida, si no existís aquest fenomen natural la temperatura mitjana de la Terra seria d’uns –18ºC . 
Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 

L’efecte hivernacle és, per tant, un fenomen natural a l’atmosfera. El problema actual deriva de l’acció dels humans, per la qual la quantitat d’aquests gasos d’efecte hivernacle ha augmentat, de tal manera que retenen més escalfor i han provocat una pujada de les temperatures a la Terra al segle XX. Actualment, gairebé tots els científics especialistes del tema afirmen que s’està produint aquest canvi climàtic.
Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 
Quins són els gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle? 

N’hi ha alguns que es troben de forma natural a la composició de l’atmosfera, però l’activitat humana n’ha fet augmentar la quantitat:
  Diòxid de carboni (CO2): els éssers vius el desprenem al respirar i els vegetals el consumeixen durant la fotosíntesis. Se’n produeix en gran quantitats en els incendis forestals i les erupcions volcàniques. L’excés actual és degut a l’ús del petroli, carbó i gas natural dels automòbils, calefaccions, centrals tèrmiques, indústries...
  Metà: es genera com a resultat de l’activitat agrícola i ramadera. També als abocadors i a zones humides i pantanoses. 
  Òxid de nitrogen: s’allibera dels adobs dels conreus i dels excrements del bestiar. 
  Vapor d’aigua Podem trobar altres gasos originats per l’activitat humana: 
  Clorofluorocarbonis (CFC): són gasos d’origen industrial, emprats en circuits d’aire condicionat, esprais, extintors,... 
  Hexafluorur de sofre 

L’emissió d’aquests gasos en els diferents països està regulada pel Protocol de Kioto.

Conseqüències del canvi climàtic: 

 Augment de la temperatura mitjana de la Terra d’1,4 a 5,8ºC d’aquí al 2100. 

 Fusió del gel dels Pols amb la conseqüent pujada del nivell del mar d’entre 15 i 94 cm que inundaria zones costaneres. 

 Canvi de les zones climàtiques i avanç del desert. 

 Difusió de certes malalties de tipus tropical cap a altres zones. 

 Extinció de determinades espècies animals i vegetals.


Resultado de imagen de CANVI CLIMÀTIC primaria 
 Què podem fer per combatre el canvi climàtic? 

Per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle podem:

Millorar l’aïllament dels habitatges: finestres amb doble vidre... per evitar les pèrdues de calor i de fred.

Millorar l’eficiència energètica a les indústries i a les cases: utilitzar bombetes de baix consum, dutxar-se en lloc de banyar-se, adequar la temperatura de la calefacció (baixar 1ºC pot estalviar a la factura fins a un 10% i evitar uns 300 kg d’emissions de CO2 al llard d’un l’any), no deixar aparells en mode “stand-by”... 

Utilitzar transports energèticament eficients: transport públic, bicicleta... i evitar agafar el cotxe per a trajectes curts. 

Usar fonts d’energia renovables: solar, eòlica ... 

Reciclar i evitar generar residus (escollir productes que tinguin pocs envasos...).
 Resultado de imagen de cambio climático primaria

domingo, 11 de septiembre de 2016

Multiplicacions i divisions.

Practica de manera divertida!
Fes clic en le foto, ves a "números y operaciones", després "multiplicación tradicional". També pots provar en qualsevol altre joc!!!Divisones

Tertulies dialògiques.

Encetem el nou curs amb dos nous llibres de lectura. En la classe llegirem "La vuelta al mundo en 80 días" i amb els nostres fillols llegirem "Platero y yo".

Resultado de imagen de la vuelta al mundo en 80 diasResultado de imagen de platero y yo

viernes, 27 de mayo de 2016

Texto expositivo y argumentativo.Vídeo de texto expositivo y argumentativo  La exposición consiste en explicar de forma objetiva unos hechos o un tema.
   Tiene que ser:
                  - clara: lenguaje sencillo
                  - ordenada: exposición lógica
                  - objetiva: el emisor no da su opinión


La argumentación se basa en defender una idea por medio de datos y razones o  argumentos. Los textos argumentativos siguen la siguiente estructura:

               - TESIS: idea que defiende el autor.
               - ARGUMENTOS: opiniones y datos concretos que justifican la tesis.
               - CONCLUSIÓN: resumen de todo lo dicho. TEXTO NARRATIVOTEXTO DESCRIPTIVOTEXTO DIALOGADOTEXTO EXPOSITIVOTEXTO ARGUMENTATIVO
   Intención
  comunicativa
Relata hechos que suceden a unos personajes.Cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos...Reproduce literalmente las palabras de los personajes.Explica de forma objetiva unos hechos.Defiende ideas y expresa opiniones.
 Responden a: ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué dicen?¿Por qué es así? ¿Qué pienso?
 ¿Qué te parece?
 ModelosNovelas, cuentos, noticias...Guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios...Piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas...Libros de texto,artículos de divulgación, enciclopedias...Artículos de opinión, críticas de prensa...
 Tipo de   lenguajeVerbos de acción.Abundancia de adjetivos.Acotaciones, guiones, comillas...Lenguaje claro y directo.Verbos que expresan opinión.

lunes, 16 de mayo de 2016

Palabras simples y compuestas.

Las palabras son la unidad mínima del lenguaje y están formadas por lexemas y morfemas.
El lexema o raíz es la parte invariable dentro de una palabra y es la parte que contiene el significado de dicha palabra.
El morfema en cambio, es el elemento variable dentro de la palabra y se une al lexema para formar nuevas palabras.
Llamamos palabras simples a aquellas que solo tienen un lexema en su estructura; por ejemplo.
 • Ropa
 • Balón
 • Venir
 • Bosque
 • Mercado
 • Pies
 • Cabeza
 • Acústica
 • Nuez
Las palabras compuestas, por otro lado, son palabras que necesitan dos o más lexemas para formarse; por ejemplo:
 • Guardarropa
 • Balompié
 • Bienvenido
 • Guardabosque
 • Supermercado
 • Ciempiés
 • Cabizbajo
 • Electroacústica
 • Cascanueces
Ejemplos-de-palabras-simples-y-compuestas
 Ejercicios
I. Escribe en el espacio en blanco una S en las palabras simples y una C en las palabras compuestas según corresponda
Rojo
Aguafiestas
Bienaventurado
Paz
Camposanto
Girasol
Lanzallamas
Dado
Animal

II. Elige la palabra compuesta de la nube de palabras que corresponda a los significados que aparecen dentro del recuadro
Mapamundi                       maniatar                             parabrisas                                  papiroflexia
Paraguas                                  pasaporte                           rascacielos
Teléfono                          duodécimo                             decimoquinto                                vaivén

Sigue inmediatamente en orden al o a lo decimocuarto
Atar las manos
Utensilio portátil para resguardarse de la lluvia
Mapa que representa la superficie de la tierra dividida en dos hemisferios
Licencia por escrito que se da para poder pasar libremente de un país a otro
Arte y habilidad de dar a un trozo de papel, doblándolo convenientemente, la forma de determinados seres u objetos
Edificio de gran altura y muchos pisos
Bastidor con cristal que lleva el automóvil en su parte interior para resguardar a los viajeros del aire cuando el vehículo está en movimiento

III. Divide las siguientes palabras compuestas en palabras simples y escribe el significado de las palabras compuestas.
Sinfín
____________
+
_________________________________________
Sacapuntas
____________
+
_________________________________________
Sobretodo
____________
+
_________________________________________
Hidrofobia
____________
+
_________________________________________
Coliflor
____________
+
_________________________________________
Guardabosque
____________
+
_________________________________________
Pasamanos
____________
+
_________________________________________

IV. Marca con una letra C cada una de las palabras compuestas de la siguiente lista y a continuación escribe una oración con cada una de las palabras que marcaste.
Salvavidas
Cabezón
Delgado
Anteojos
Sordomudo
Hidroavión
Amor
Aguardiente
Abrelatas
Autónomo
Saltamontes
Malhumorado
Nunca
Otorrinolaringólogo

 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

domingo, 8 de mayo de 2016

Locuciones y frases hechas.

Una frase hecha o locución es una frase o expresión que tiene forma fija, tiene sentido figurado y es de uso común por todas las personas de una comunidad.
Algunos ejemplos son:
A bombo y platillo  
A diestro y siniestro          
A la virulé (tener un ojo)
A ojo de buen cubero   
A troche y moche   
Acercar / Arrimar el ascua a su sardina       
Aguar la fiesta                   
Ahogarse en un vaso de agua 
Andar(se) con pies de plomo   
Al pie de la letra                   
Ancha es Castilla               
Apretarse el cinturón                      
Apuntarse a un bombardeo     
Armar la de Dios es Cristo  
Arrimar el hombro              
Bailar el agua ( a alguien)
Caer la cara de vergüenza   
Caérsele el alma a los pies 
Cantar las cuarenta (al lucero del alba) 
Coger el toro por los cuernos          
Como quien oye llover                    
Corriente y moliente                       
Cortar las alas                               
Coser y cantar (ser)           
Costar un ojo de la cara / un riñón / un huevo (vulgar)
Dar en bandeja                  
Dar la cara                        
Dar la espalda                               
Dar la nota                        
Dar vela en este entierro     
De tomo y lomo                 
De uvas a peras                 
Dorar la píldora (a alguien)
Echar balones fuera           
Echar chispas                               
Echar las campanas al vuelo          
Echar leña al fuego            
Echar sal en la herida                    
Echar toda la carne en el asador 
Echar una mano                
En un abrir y cerrar de ojos / En un santiamén         
Escurrir el bulto                   
Estar a verlas venir             
Estar en Babia                              
Estar entre la espada y la pared
Estar entre Pinto y Valdemoro
Estar para comérselo
Hacer de tripas corazón
Hacer estragos
Hacer la vista gorda
Hacer leña del árbol caído
Hacer mutis por el foro
Hacer oídos sordos
Hacerse el sueco
Ir de la Ceca a la Meca
Ir hecho un brazo de mar
Irse por los cerros de Úbeda
Lavarse las manos
Levantarse con el pie izquierdo
Limpio de polvo y paja (estar algo)
Llegar y besar el santo
Llevar a alguien por la calle de la Amargura
Llevar la batuta
Llevar la voz cantante
Llevar las de perder
Matar el gusanillo
Meter baza
Meter la pata
Montar en cólera
Montar un pollo
Morderse la lengua
Nadar y guardar la ropa (saber)
No andarse con chiquitas
No caberle a alguien el corazón en el pecho
No dar pie con bola
No dar palo al agua
No llegarle a uno la camisa al cuerpo
No tener dónde caerse muerto
No ver tres en un burro
No tener ni pies ni cabeza
Pasar las de Caín
Pedir peras al olmo
Perder la cabeza
Pisar los talones (a alguien)
Poner algo entre comillas
Poner el cascabel al gato
Poner la peras al cuarto
Poner los puntos sobre las íes
Poner una pica en Flandes
Por arte de birlibirloque
Quedar en agua de borrajas
Ser a la buena de Dios
Ser de rompe y rasga
Ser (el) cabeza de turco
Ser carne de cañón
Ser del año de la pera / de Maricastaña / de la Polca
Ser la repanocha
Ser más feo que Picio
Ser más papista que el Papa
Ser un lobo con piel de cordero
Ser una mosquita muerta
Ser pan para hoy y hambre para mañana
Sin tapujos (hacer algo)
Tener azogue
Tener dos dedos de frente
Tener el baile de San Vito
Tener en la punta de la lengua
Tener los pies en el suelo
Tener manga ancha
Tener mano izquierda
Tener (buen) ojo
Tener un nudo en la garganta
Tirar la casa por la ventana
Tomar las de Villadiego
Valer un Potosí
Vestir un santo para desnudar a otro
Ver las estrellas
Ver los toros desde la barrera
Resultado de imagen de locuciones y frases hechas

miércoles, 6 de abril de 2016

Àngles i mesures.
Com fer una bisectriu?

Sum i rest de mesures d'angles
Anem a sumar els angles A= 34º 21' 45'' i B = 12º 45' 21'' . Fixa't en l'exemple i explica el procediment que s'ha seguit.

 

 Per sumar aquestes quantitats hem de sumar els segons amb els segons. Aquesta quantitat sempre ha de ser menor de 60. Si és major vol dir que se'ns acumulen minuts. Hem de calcular quants i afegir-los al resultat de sumar els minuts. Aquesta quantitat també ha de ser menor de 60. Si no ho es vol dir que se'ns acumulen graus. Procediment de la mateixa manera que amb els segons.